Thuis op elk terrein

gerealiseerde projecten in gespecialiseerde segmenten

Binnenstedelijk ontwikkelen

Een bestaande locatie vraagt om een zorgvuldige invulling. Wij zetten ons ervoor in om plannen optimaal af te stemmen op het wensbeeld van de gemeente en de wensen en belangen van de omwonenden en andere belanghebbenden in de directe omgeving.  

Gebiedsontwikkeling

Een bestaande locatie vraagt om een zorgvuldige invulling. Wij zetten ons ervoor in om plannen optimaal af te stemmen op het wensbeeld van de gemeente en de wensen en belangen van de omwonenden en andere belanghebbenden in de directe omgeving.  

Aangepast wonen

Wij ontwikkelen ook samen met of in opdracht van andere partijen. In dit gebouw zijn op de begane grond aangepaste huurappartementen gerealiseerd voor mensen met een meervoudige zorgbehoefte.

Duurzaam bouwen

Ons buro was al voor de eeuwwisseling pionier op het gebied van duurzaam bouwen. We zijn gespecialiseerd in duurzame ontwikkelingen en hebben veel aandacht voor de natuurlijke kwaliteit van de leefomgeving. 

Levensloopbestendig

Veel mensen hebben de wens om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen in een kwalitatieve woning met alle voorzieningen gelijkvloers. Huizon Vastgoed heeft voor deze doelgroep diverse projecten gerealiseerd, waaronder dit project met een wintertuin als algemene ontmoetingsruimte.

Sociale woningbouw

Ons buro heeft het bewijs geleverd: Betaalbaarheid hoeft geen afbreuk te doen aan woonruimte of kwaliteit. Wij hebben op succesvolle wijze diverse sociale woningbouwprojecten gerealiseerd, zowel in de vorm van appartementen als nette eengezinswoningen. 

Historiserend bouwen

Bij historiserend bouwen worden de objecten vormgegeven in de stijl van een vroegere periode. Zo hebben we bij dit nieuwbouwproject een heuse trapgevel gerealiseerd. 

Inbreilocaties

Soms dient de mogelijkheid zich aan om een bestaande locatie op te waarderen. Denk bijvoorbeeld aan panden die hun functie hebben verloren, zoals verouderde bedrijfspanden in een woonomgeving. We hebben veel ervaring in het succesvol transformeren van dergelijke locaties.

Ondergronds parkeren

Bij planontwikkeling hoort vrijwel altijd een parkeervraagstuk.
Ons buro weet hiervoor passende oplossingen te realiseren, zoals deze ondergrondse parkeergarage 

Starterswoningen

Ook op dit terrein zijn wij thuis. Wij hebben diverse succesvolle projecten met koopwoningen voor starters gerealiseerd. 

Wij zoeken bouwlocaties

Wij zijn op zoek naar vastgoed met mogelijkheden, zoals bouwgrond en verouderde bedrijfspanden.

Bent u in het bezit van een dergelijk object ? Neem dan snel contact met ons op.

Ook als u niet direct wilt verkopen, maar het object wel tot ontwikkeling wilt brengen.